Iznajmljivanje mašina za čišćenje - Numatic - NVD 572 (220V,mokro i suvo) - Correcto doo Clean Shop doo